top of page

Osobiste Płatności Niezależności (PIP)

Personal Independance Payments (PIP): Welcome
Brian, The Editor, reading a book titled 'Every Man's Own Lawyer - by A Barrister'.

PIP opiera się na tym, jak Twój stan zdrowia wpływa na Twoje codzienne życie – nie jest oparty na Twojej chorobie, niepełnosprawności lub przepisanych lekach. Ocena dotyczy tego, co możesz zrobić samodzielnie i w czym potrzebujesz pomocy. W The Lawyer and The Nurse możemy pomóc Ci wypełnić formularz PIP i przejrzeć wszelkie dowody medyczne. Możemy również odwołać się od decyzji PIP przeciwko tobie, jeśli jest ona negatywna lub jeśli przyznano ci standardową stawkę i uważasz, że powinieneś otrzymać wzmocnioną, biorąc udział w odwołaniach jako zespół wspierający i aby zapewnić sprawiedliwą ocenę.

Na tej stronie jest więcej informacji, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zawsze możesz się z nami skontaktować.

Personal Independance Payments (PIP): About
bottom of page