top of page

Stałe finansowanie NHS dla dorosłych ze złożonymi potrzebami

NHS Continuing Funding for Adults With Complex Needs: Welcome
Adam (The Lawyer) and Nicki (The Nurse) walking along Kettering.

Jesteśmy głęboko przekonani, że osoby o złożonych potrzebach nie powinny być karane tylko dlatego, że są złożone w swojej prezentacji. Przypadki te są zawsze zawiłe, a rodziny informują nas, że informacje przekazywane im przez NHS były czasami w najlepszym razie niekompletne, a w najgorszym celowo wprowadzające w błąd podczas procesu składania wniosku o kontynuację opieki zdrowotnej NHS. Nie jest to łatwy obszar do poruszania się w pojedynkę, dlatego bierzemy ostrożny wkład od rodzin i osób zaangażowanych w dostarczanie jakiegokolwiek bieżącego pakietu opieki, aby stworzyć obraz potrzeby, który jest destylowany w tej samej dokumentacji, której używa NHS do oceny kwalifikowalności ( DST). Nie ma lepszej firmy dysponującej własną wiedzą specjalistyczną, która mogłaby zająć się przypadkami osób dorosłych ze złożonymi potrzebami, jeśli chodzi o finansowanie ciągłej opieki zdrowotnej NHS.

Na tej stronie jest więcej informacji, ale jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zawsze możesz się z nami skontaktować.

NHS Continuing Funding for Adults With Complex Needs: About
bottom of page