top of page
ems-1.png

Szybkie śledzenie

Care Fees & Continuing Healthcare (CIC): Welcome

Jeśli wnioskodawca ubiegający się o kontynuację finansowania opieki zdrowotnej ma szybko pogarszający się stan lub prognozy dotyczące końca życia , możesz poprosić kogoś zaangażowanego w jego opiekę o wypełnienie wniosku o finansowanie zgodnie z zasadami znanymi jako „szybka ścieżka”.

Każdy klinicysta (pielęgniarka, lekarz rodzinny, konsultant) może wypełnić wniosek o szybką ścieżkę. Dowody Twojej nieuleczalnej choroby i prognozy dotyczące końca życia powinny być zebrane przez lokalną grupę NHS Clinical Commissioning Group w celu wypełnienia wniosku.  

Jeśli okaże się, że kwalifikujesz się do szybkiego finansowania, Twoje świadczenia dotyczące opieki powinny zostać wprowadzone w ciągu 48 godzin od otrzymania wniosku przez Clinical Commissioning Group.

bottom of page