top of page
1.3.png

The Lawyer & The Nurse

An advocacy service for the elderly, the vulnerable, and anyone in need.

NHS Continuing Healthcare Funding Specialists
Social Care & Benefits Experts (ESA & PIP)
Legal & NHS Signposting

IT'S ABOUT WHAT'S RIGHT

nasza filozofia

Nasze motto „Chodzi o to, co właściwe” kieruje wszystkim, co robimy – od obszarów prawa i regulacji, w których pomagamy, po przystępność naszych usług.  Rozumiemy, że pomoc kancelarii adwokackiej w prawnych i regulacyjnych obszarach życia jest zazwyczaj droga, a koszty są często największą pojedynczą przeszkodą w dostępie do wymiaru sprawiedliwości.  Naszą wizją jest oferowanie prawdziwie niezależnej usługi charytatywnej, do której dostęp jest bezpłatny – a my tam dotrzemy .  

Mieliśmy szczęście uzyskać wsparcie legendarnej adwokat i działaczki Yvonne Hossack, która zgodziła się pomóc nam w założeniu organizacji charytatywnej, która pomoże nam w naszej pracy. Nienazwana jeszcze organizacja charytatywna poniesie koszty odwołania się od decyzji o niefinansowaniu opieki lub przyznaniu świadczeń państwowych, gdy wnioskodawca ma trudności finansowe. 

bottom of page